>>test

Saturday, May 30, 2009

Politik Segan, Ekonomi Tak Mahu

Nota :

1. IMF adalah International Monetary Fund (Tabung Kewangan Antarabangsa). Ia menyelia sistem kewangan dunia dengan mengikut polisi makroekonomi negara anggota, Malaysia adalah di antaranya.

2. KDNK singkatan dari Keluaran dalam negara kasar. Ia adalah cara mengukur ekenomi sesebuah negara. KDNK bermaksud jumlah nilai pasaran keseluruhan barang dan perkhidmatan terakhir yang dikeluarkan dalam sesebuah negara pada masa tertentu (lazimnya dalam tahun kalendar). Secara mudah, pertumbuhan KDNK boleh dianggap sebagai kedudukan ‘kesihatan’ sesebuah ekonomi.

3. Kemuncupan KDNK memberi makna bahawa aktiviti ekonomi negara pada suku pertama dan kedua tahun ini telah mengalami kelembapan yang teruk. Secara mudah, aktiviti ekonomi ini bermakna pelaksanaan projek-projek, peluang pekerjaan, pendapatan, perbelanjaan pengguna, perbelanjaan syarikat, pelaburan awam dan swasta dan berbagai-bagai aktiviti yang boleh memberi hasil dan mencetus urus niaga.

Semua ini, pada tahun ini telah JATUH lebih daripada jangkaan

4. Ekonomi dan politik sememangnya sukar dipisahkan kerana pertumbuhan ekonomi yang baik menggambarkan bahawa pihak yang menguruskannya iaitu kerajaan telah melakukan tanggungjawabnya dengan cemerlang.

Hasil dari kelumpuhan ekonomi Malaysia, menghasilkan ini :
2 comments:

Anonymous said...

semua negara di asia tenggara sedang kolaps roda ekonominya,bagaimana dengan Asean??

Yan said...

Asean tidak lagi bisa diharapkan!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Copyright 2009 Terbang | Lihat | Tafsir. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates | Blogger Styles | WP by Masterplan